در شب گیسوان تو

پرواز همای

تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۹۴

خرید از بیپ‌تونز

لیست قطعات:

  • در شب گیسوان تو
  • شبان آهسته می گریم
  • غم کهنه
  • دیوانه تری
  • زبان نگاه
  • آب طلب نکرده
  • بی کس
  • باز هوایی شده ای

عوامل:

خواننده: پرواز همای
شاعر: پرواز همای، سایه، فاضل نظری، اخوان ثالث
آهنگساز: پرواز همای
نی: پاشا هنجنی، سعید فهیمی
دف: اسفندیار شاهمیر، مارال خلیلی
تار: نیما دلنوازی
سنتور: محمود نوذری
کمانچه: علیرضا مهدی زاده، مسلم علیپور
تمبک: سحاب تربتی
سه تار، دیوان، شور انگیز، بم ساز: پرواز همای
عود: حمید صادق پور
همخوان: یلدا عباسی