دنیای نو

کاکوبند

تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۷

خرید از بیپ‌تونز

لیست قطعات:

  • طغیان
  • دنیای نو
  • بیابانی
  • وانیا
  • عشق
  • رویای فردا
  • دعوت

تیزر آلبوم:عوامل:

آهنگساز: نیما و پویا صرافی مهر
تنظیم: نیما صرافی مهر
آواخوانی: نیما و پویا صرافی مهر
تنظیم و طراحی ریتم و صدا: امیر علیزاده
دودوک و سرنا و نی انبان: حامد پیرا
ساز دهنی: بابک صفرنژاد