کیان پورتراب

کیان پورتراب، خواننده و ترانه سرا در سال ۱۳۸۶ به همکاری نیما رمضان گروه کامنت را تشکیل دادند. .
اولین آلبوم این گروه بنام میرم بالاتر را در سال ۱۳۸۸ منتشر نمودند.
www.instagram.com/kianpourtorab
www.telegram.me/KianPofficial