برگزار شد

علیرضا عصار

علیرضا عصار

تاریخ برگزاری: ۲ و ۳ تیر ۱۴۰۱

زمان اجرا: ساعت ۱۸ و ۲۲

محل برگزاری: تهران، سالن میلاد نمایشگاه بین‌ المللی

خریداینترنتی بلیت