برگزار شد

گروه ایوان

گروه ایوان

تاریخ برگزاری: ۳۰ دی۱۴۰۰

زمان اجرا: ساعت ۱۸ و ۲۲

محل برگزاری: تهران، سالن میلاد نمایشگاه بین‌ المللی