برگزار شد

گروه ایوان

گروه ایوان

تاریخ برگزاری: ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

زمان اجرا: ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰

محل برگزاری: تهران، سالن مرکز همایش های برج میلاد

خریداینترنتی بلیت