برگزار شد

گروه ایوان

گروه ایوان

تاریخ برگزاری: ۲۳ دی۱۳۹۸

زمان اجرا: ساعت ۲۲:۰۰

محل برگزاری: تهران، تالار بزرگ کشور

خریداینترنتی بلیت