برگزار شد

گروه ایوان

گروه ایوان

تاریخ برگزاری: ۳ بهمن ۱۳۹۷

زمان اجرا: ساعت ۲۲:۰۰و۱۹:۰۰

محل برگزاری: تهران، سالن مرکز همایش های برج میلاد

خریداینترنتی بلیتتیزر کنسرت: