برگزار شد

گروه ایوان

گروه ایوان

تاریخ برگزاری: ۳ اسفند ۱۳۹۸

زمان اجرا: ساعت ۱۸:۴۵ و ۲۲

محل برگزاری: تهران، مرکز همایش های برج میلاد

خریداینترنتی بلیت