برگزار شد

گروه ایوان

گروه ایوان

تاریخ برگزاری: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

زمان اجرا: ساعت ۱۸ و ۲۲

محل برگزاری: تهران، سالن مرکز همایش های برج میلاد