برگزار شد

فرهاد هراتی

فرهاد هراتی

تاریخ برگزاری: ۲۳ دی ۱۳۹۷

زمان اجرا: ساعت ۲۱:۳۰

محل برگزاری: تهران، تالار وحدت

خریداینترنتی بلیتدرباره کنسرت:

کنسرت فصل سکوت
آهنگساز، پیانیست و رهبری: فرهاد هراتی
با همراهی گروه کُر نامیرا