برگزار شد

کنسرت کاوه یغمایی

کاوه یغمایی

تاریخ برگزاری: ۱۷ و ۱۸ اسفند

زمان اجرا: ساعت ۱۸ و ۲۱:۳۰

محل برگزاری: تهران، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

تیزر کنسرت: