برگزار شد

کیان پورتراب

کیان پورتراب

تاریخ برگزاری: ۸ شهریور ۱۳۹۷

زمان اجرا: ساعت ۲۱:۳۰

محل برگزاری: تهران، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران