برگزار شد

گروه پالت

گروه پالت

تاریخ برگزاری: ۷ و ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

زمان اجرا: ساعت ۲۱:۳۰

محل برگزاری: تهران، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

خریداینترنتی بلیت