برگزار شد

روزبه بمانی

روزبه بمانی

تاریخ برگزاری: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

زمان اجرا: ساعت ۲۲:۰۰و۱۹:۰۰

محل برگزاری: تهران، سالن مرکز همایش های برج میلاد

خریداینترنتی بلیت