برگزار شد

روزبه بمانی

روزبه بمانی

تاریخ برگزاری: ۵ آذر ۱۳۹۸

زمان اجرا: ساعت ۲۲:۰۰و۱۹:۰۰

محل برگزاری: تهران، سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی

خریداینترنتی بلیتتیزر کنسرت: