خرید بلیت

گروه ایوان

گروه ایوان

تاریخ برگزاری: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

زمان اجرا: ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰

محل برگزاری: مرکز همایش های برج میلاد تهران

خریداینترنتی بلیت