خرید بلیت

کاکوبند

کاکوبند

تاریخ برگزاری: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

زمان اجرا: ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران, سالن میلاد

خریداینترنتی بلیت