خرید بلیت

روزبه بمانی

روزبه بمانی

تاریخ برگزاری: ۵ تیر ۱۳۹۸

زمان اجرا: ساعت ۱۹ و ۲۲

محل برگزاری: برج میلاد تهران

خریداینترنتی بلیت