یعنی تموم

روزبه بمانی

تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۸

عوامل:

خواننده: روزبه بمانی
شاعر: روزبه بمانی
آهنگساز: احسان نی زن
تنظیم: سعید زمانی