به چه هوایی ( منتشر شد)

بهرام فرداد

تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود فایل MP3

عوامل:

خواننده: بهرام فرداد
موسیقی: میثاق راد
تنظیم: سعید سام
شاعر: میثاق راد