چالوس

روزبه بمانی

تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۶

دانلود فایل MP3

عوامل:

خواننده: روزبه بمانی
شاعر: روزبه بمانی
تنظیم: سعید زمانی
ویولن: احسان نی زن