فرصت‌های شغلی

موسسه آوای هنر با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ توسعۀ منابع انسانی خود قرار داده و با اعلام نیاز فرصت‌های شغلی، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرده است.

حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به تیم آوای هنر است. کار در کنار افراد باانگیزه، متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی است.

شما برای پیوستن به ما، می‌توانید به اعلام نیاز عنوان شغلی در که در همین بخش قرار می گیرد، مراجعه نمائید و چنانچه خود را واجد شرایطِ ارسالِ درخواست کار می‌دانید، موارد خواسته شده را ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف در موسسه آوای هنر با شما تماس گرفته خواهد شد.

 
نشانی الکترونیکی: job@avayehonar.com
 
در حال حاضر هیچ عنوان شغلی مورد نیازی در موسسه اعلام نشده است!