دل

گروه ایوان

تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۹۹

عوامل:

خواننده: حسین شریفی
آهنگساز: فواد غفاری
تنظیم: مصطفی مومنی
شاعر: مجید صالحی