شاعری

گروه آوان

تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۶

عوامل:

خواننده: میلاد و مهرزاد عسکری
شاعر: حسین جنت مکان
آهنگ: مهرزاد عسکری
تنظیم: شعیب عرب
مسترینگ: رضا اسدپور
نی انبان: یاسر نوازنده