زیبای زشت من

معین زندی

تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۹

عوامل:

خواننده: معین زندی
آهنگساز: معین زندی
شاعر: معین زندی
تنظیم: سعید انصار