کنسرت‌های برگزارشده

 • کنسرت گروه ایوان / تهران /  مرکز همایش های برج میلاد/ ۲۶ خرداد / ۲ اجرا
 • کنسرت کاکوبند / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد/ ۲۷ خرداد / ۲ اجرا
 • کنسرت روزبه بمانی/ تهران/ مرکز همایش های برج میلاد/ ۵ و۶ تیر/ ۴ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک /تهران/ مرکز همایش های برج میلاد / ۹ تیر / ۱ اجرا
 • کنسرت گروه ایوان / تهران /  مرکز همایش های برج میلاد/ ۲۱ مرداد / ۲ اجرا
 • کنسرت روزبه بمانی/ تهران/ مرکز همایش های برج میلاد/ ۲۲ مرداد/ ۲ اجرا
 • کنسرت روزبه بمانی/ تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۵ آذر / ۲ اجرا
 • کنسرت گروه ایوان / تهران/ نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد /۱۲ آذر/ ۲ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک /تهران/ تالار وحدت / ۱۷ و ۱۸ آذر / ۲ اجرا
 • کنسرت گروه ایوان / تهران / تالار بزرگ کشور / ۲۳ دی / ۱ اجرا
 • کنسرت گروه ایوان / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۳ اسفند/۲ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / تهران/ مرکز همایش های برج میلاد / ۲۸ تیر / ۲ اجرا
 • کنسرت پرواز همای( اپرای حلاج)/ تهران/ کاخ سعدآباد ( ایوان عطار)/ از ۲۱ مرداد تا ۱۵ شهریور/ ۲۳ اجرا
 • کنسرت گروه پالت/ تهران/ مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ( حیات هنر) / ۷ و ۱۱ شهریور / ۲ اجرا
 • کنسرت کیان پورتراب/ تهران/ مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ( حیات هنر)/ ۸ شهریور/ ۱ اجرا
 • کنسرت گروه داماهی/ تهران/ مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران (حیات هنر) / ۹ شهریور/  ۱ اجرا
 • کنسرت گروه بمرانی/ تهران/ مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران (حیات هنر)/ ۱۰ شهریور/ ۱ اجرا
 • کنسرت گروه ایوان / تهران /  نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۱۶ آذر / ۲ اجرا
 • کنسرت گروه ایوان / شهرستان های کرمان / رفسنجان، سیرجان، زرند، کرمان، بم / ۲۱ تا ۲۵ آذر / ۶ اجرا
 • کنسرت گروه بمرانی/ تهران /  مرکز همایش های برج میلاد / ۴ دی  / ۲ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک /تهران/ مرکز همایش های برج میلاد / ۱۷ دی / ۲ اجرا
 • کنسرت فرهاد هراتی / تهران / تالار وحدت / ۲۳ دی / ۱ اجرا
 • کنسرت گروه ایوان / تهران /  مرکز همایش های برج میلاد/ ۳ بهمن / ۲ اجرا
 • کنسرت کاکوبند / تهران / تالار بزرگ کشور/ ۹ اسفند / ۲ اجرا

 

 • کنسرت کاوه یغمایی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۱۷ و ۱۸ اسفند / ۴ اجرا
 • کنسرت پرواز همای / تهران / تالار بزرگ کشور / ۱۰ و ۱۱ اسفند / ۴ اجرا
 • کنسرت گروه داماهی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۲ آذر / ۱ اجرا
 • کنسرت گروه بمرانی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۱ آذر / ۲ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۸ آذر / ۲ اجرا
 • کنسرت پرواز همای / تهران / تالار بزرگ کشور / ۷ و۸ آذر / ۲ اجرا
 • کنسرت مشترک گروه پالت و داماهی / تهران / کاخ نیاوران / ۲۸ شهریور / ۱ اجرا
 • کنسرت پرواز همای (اپرای عشق و عقل و آدمی) / تهران / کاخ نیاوران / ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ شهریور / ۵ اجرا
 • کنسرت حافظ و شهرام ناظری (آواز پارسی) / تهران / کاخ نیاوران / ۹ و ۱۰ شهریور / ۲ اجرا
 • کنسرت گروه نازار یلدا عباسی / تهران / فرهنگسرای نیاوران،سالن خلیج فارس / ۵ شهریور / ۱ اجرا
 • کنسرت سیامک عباسی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۲ شهریور / ۲ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۳ شهریور / ۲ اجرا
 • کنسرت حافظ و شهرام ناظری (آواز پارسی) / تهران / تالار بزرگ کشور / ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ مرداد / ۴ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۹ مرداد / ۲ اجرا
 • کنسرت پرواز همای و انریکو جرولا / تهران / کاخ نیاوران / ۴ و ۵ و ۶ مرداد / ۳ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۳۰ تیر / ۲ اجرا
 • کنسرت کاوه یغمایی / تهران / تالار بزرگ کشور / ۲۲ و ۲۳ تیر / ۴ اجرا
 • کنسرت گروه بمرانی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۱ تیر / ۲ اجرا
 • کنسرت سیامک عباسی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۴ اردیبهشت / ۲ اجرا
 • کنسرت شهرام ناظری / کرج / سالن وذزشی انقلاب کرج / ۱۴ اردیبهشت / ۱ اجرا
 • کنسرت گروه پالت / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۰ اریبهشت  / ۲ اجرا
 • کنسرت نوروزی گروه پالت / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۴ و ۱۵ فروردین / 2 اجرا
 • کنسرت نوروزی رضا ضادقی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۰ فروردین / ۱ اجرا
 • کنسرت نوروزی گروه موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۳ و ۹ فروردین / ۲ اجرا
 • کنسرت  پرواز همای و عالیم قاسیم اف / تهران / تالار بزرگ کشور / ۱۹ و ۲۰ اسفند / ۲ اجرا
 • کنسرت سید عبدالحسین مختاباد / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۶ دی / ۲ اجرا
 • کنسرت علیرضا عصار / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد /  ۵ و ۶ و ۷ و ۸  بهمن / ۸ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۸ دی / ۲ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۷ و ۸ و ۹  دی / ۳ اجرا
 • کنسرت پرواز همای / تهران / تالار وحدت / ۲۶ و ۲۷ و ۲۸  آذر / ۳ اجرا
 • کنسرت سیامک عباسی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۲۵ آذر / ۲ اجرا
 • کنسرت پرواز همای / تهران / کاخ سعدآباد / ۷ و ۸ و ۹ آبان / ۳ اجرا
 • کنسرت سیامک عباسی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۲۹ شهریور و ۳ آبان / ۴ اجرا
 •  کنسرت حافظ و شهرام ناظری / تهران / فضای باز برج میلاد / ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ مرداد و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ شهریور / ۹ اجرا
 • کنسرت گروه نازار ( یلدا عباسی ) / تهران / سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران /۴ مرداد / ۱ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۱۷ و ۱۸ تیر / ۴ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۱۰ خرداد / ۲ اجرا
 • کنسرت ماهان بهرام خان / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۹ خرداد / ۱ اجرا
 • کنسرت پرواز همای / کرج / سالن شهیدان نژاد فلاح / ۷ و ۸ بهمن / ۲ اجرا
 • کنسرت پرواز همای / رشت / سالن یادگار امام خمینی / ۲۴ و ۲۵ دی / ۳ اجرا
 • کنسرت کاکوبند / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۲۱ دی / ۱ اجرا
 • کنسرت ناصر چشم آذر / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۸ دی / ۱ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۲۷ آذر / ۲ اجرا
 • کنسرت ماهان بهرام خان / تهران / مجموعه اریکه ایرانیان / ۱۷ مهر / ۱ اجرا
 • کنسرت پرواز همای / تهران / تالار وحدت / ۱۴ و ۲۰ مهر / ۲ اجرا
 • کنسرت ارکستر ایرانی میرآترا / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۱ مهر / ۱ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / تالار بزرگ کشور / ۶ تا ۱۰ مهر / ۵ اجرا
 • کنسرت گروه دارکوب / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱ مهر / ۱ اجرا
 • کنسرت گروه رستاک / کرج / سالن شهیدان نژاد فلاح / ۲۷ شهریور / ۱ اجرا
 • کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری / تهران / تالار بزرگ کشور / ۱۲ و ۱۳ شهریور و ۲ مهر / ۵ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / تالار بزرگ کشور / ۶ شهریور / ۱ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / کرج / سالن شهیدان نژاد فلاح / ۱۶ مرداد / ۲ اجرا
 • کنسرت هُـمــای (سرزمین بیکران) / تهران / تالار بزرگ کشور / ۲۰ و۲۱ و۲۲ و۲۳ و۲۴ خرداد / ۵ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت / ۳ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری/ تهران / تالار بزرگ کشور/ ۸ و ۹ و ۱۰ اسفند / ۵ اجرا
 • کنسرت فریدون آسرایی/ تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۲۲ دی / ۱ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / تالار بزرگ کشور/ ۱۷ و ۱۸ مهر / ۴ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱٣ و ۱۴ مهر / ٣ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی/ تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۴ مهر / ۲ اجرا
 • کنسرت شهرام ناظری / تهران / تالار بزرگ کشور / ۱۸ و ۱۹ شهریور / ۲ اجرا
 • کنسرت سید عبدالحسین مختاباد / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲ و ٣ شهریور / ۲ اجرا
 • کنسرت بهنام صفوی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ٧ شهریور / ۲ اجرا
 • کنسرت شهاب رمضان / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۶ شهریور / ۱ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی/ تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت /۳ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری/ تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۲۷و۲۸و۲۹ اردیبهشت /۶ اجرا
 • کنسرت بنیامین بهادری / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۸ و ۹ اردیبهشت / ۴ اجرا
 • کنسرت شهاب رمضان / تهران / مجموعه فرهنگی اریکه ایرانیان / ۲۲ اسفند / ۲ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۹ اسفند / ۲ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۱۷ و ۱۸ اسفند / ٣ اجرا
 • کنسرت شهرام ناظری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۳ اسفند / ۱ اجرا
 • کنسرت سید عبدالحسین مختاباد / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ٢ بهمن / ۱ اجرا
 • کنسرت شهرام ناظری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ٢٤ و ٢۵ دی و ٢ بهمن / ٣ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۳ و ۴ و ۵ آبان / ۶ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۷ و ۲۸ مهر/ ۴ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / کرج / سالن شهیدان نژاد فلاح / ۱۸ و ۱۹ مهر/ ۳ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۸ و ۹ و ۱۰ مهر / ۶ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / کرج / سالن شهیدان نژاد فلاح / ۲۹ شهریور / ۱ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۳ شهریور / ۲ اجرا
 • کنسرت بهنام صفوی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۲ شهریور / ۲ اجرا
 • کنسرت شهرام شکوهی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۰ و ۲۱ و ۲۶ مرداد / ۴ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۵ و ۱۷ خرداد / ۴ اجرا
 • کنسرت محمد اصفهانی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۳ خرداد / ۲ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱ خرداد / ۲ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد  / ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت / ۴ اجرا
 • کنسرت بهنام صفوی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۱ اردیبهشت / ۲ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت / ۲ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۸ اسفند / ۲ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ اسفند / ۶ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / رشت / سالن ورزشی گیلان / ۱۲ و ۱۳ بهمن / ۲ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۷ و ۸ بهمن / ۴ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ آبان / ۶ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۷ و ۸ و ۹ آبان / ۶ اجرا
 • کنسرت بهنام صفوی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۸ و ۲۸ مهر / ۳ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۱۶ تیر / ۲ اجرا
 • کنسرت رضا صادقی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۴ و ۵ تیر / ۴ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / شاهرود / سالن ورزشی ذوب آهن / ۲ تیر / ۱ اجرا
 • کنسرت موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۵ اردیبهشت / ۲ اجرا
 • کنسرت موسیقی رستاک / رشت / سالن ورزشی گیلان / ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت / ۲ اجرا
 • کنسرت سنتی گروه شهنازی / تهران / تالار وحدت / ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت / ۲ اجرا
 • کنسرت محسن یگانه / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۹ و ۲۱ اسفند / ۴ اجرا
 • کنسرت محسن یگانه / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۷ و ۲۸ آبان / ۴ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۳ آبان / ۲ اجرا
 • کنسرت محسن یگانه / تهران/ مرکز همایش های برج میلاد / ۲۱ و ۲۲ آبان / ۴ احرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۴ و ۱۵ آبان / ۴ اجرا
 • کنسرت فریدون آسرایی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۱ آبان / ۲ اجرا
 • کنسرت حمید عسکری / تهران/ مرکز همایش های برج میلاد / ۲ آبان / ۲ اجرا
 • کنسرت حمید عسکری / تهران/ مرکز همایش های برج میلاد / ۲۱ و ۲۲ مهر / ۴ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲ و ۳ مرداد / ۴ اجرا
 • کنسرت محسن یگانه / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۳۰ تیر / ۲ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۹ تیر / ۲ اجرا
 • کنسرت محمد اصفهانی / تهران / نمایشگاه بین المللی، سالن میلاد / ۲۳ و ۲۴ تیر / ۲ اجرا
 • کنسرت محسن یگانه / تهران/ مرکز همایش های برج میلاد / ۱۳ و ۱۴ تیر / ۴ اجرا
 • کنسرت فرمان فتحعلیان / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۹ و ۱۰ تیر / ۲ اجرا
 • کنسرت حمید عسکری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۹ و ۲۰ خرداد / ۴ اجرا
 • کنسرت بهنام صفوی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت / ۴ اجرا
 • کنسرت حمید عسکری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۲ و ۲۳ اسفند / ۳ اجرا
 • کنسرت محمد اصفهانی / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۲۰ و ۲۱ اسفند / ۳ اجرا
 • کنسرت محسن یگانه / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۷ و ۱۸ اسفند / ۴ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۵ و ۱۶ / ۴ اجرا
 • کنسرت محسن یگانه / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۵ و ۷ آذر / ۴ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۸ و ۹ و ۲۵ آبان / ۶ اجرا
 • کنسرت گروه موسیقی رستاک / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۳ و ۱۴ آبان / ۴ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / تالار بزرگ کشور/ ۶ و ۷ آبان / ۲ اجرا
 • کنسرت احسان خواجه امیری / تهران / تالار بزرگ کشور/ ۲۹ و ۳۰ مهر / ۲ اجرا
 • کنسرت محسن یگانه / تهران / مرکز همایش های برج میلاد / ۱۵ و ۱۸ مهر / ۴ اجرا