جذب استعدادهای جدید

موسسه آوای هنـر، در بخش خوانندگـی، به جذب استعدادهای جدید موسیقی می‌پردازد.
در صورتیکه شما جذابیت و ویژگی های خاصی را در صدا و موسیقی خود می بینید و به اجرای خود مسلط و در آن متفاوت هستید،‌ می توانید اثر موسیقیایی خود را (حتی در مرحله ماکت) جهت بررسی شورای انتخابِ موسسه، برایمان ارسال نمایید.

نحوه ارسال اثر:
یک تا سه نمونه‌ از اثر موسیقی خود را به همراه مشخصات فردی (نام و نام‌خانوادگی خالق اثر / نام اثر/ سبک / شماره‌ی همراه) به آدرس پست الکترونیک یا آدرس زیر ارسال نمایید.

نشانی پست الکترونیکی: music@avayehonar.com

توجه داشته باشید فایل موسیقی به ایمیل پیوست شده باشد و در ارسال از طریق ایمیل و تلگرام مشخصات فردی ذکر شده را ثبت نمایید.
پس از ارسال اثر موسیقی به پست الکترونیک، پاسخی مبنی بر تایید دریافت به شما ارسال خواهد شد. در صورتیکه این پاسخ را در قسمت های ورودی ایمیلتان دریافت نکردید بدین معنی است که اثر موسیقی شما به پست الکترونیک موسسه نرسیده است.

:: در نظر داشته باشید آثار موسیقی دریافت‌ شده در بخش استعداد های جدید، در شورای انتخابِ موسسه طی یک ماه بررسی، و در صورتیکه اثری انتخاب شود با صاحب اثر تماس خواهیم گرفت، در غیر اینصورت اثر ارسالی شما مورد انتخاب شورای موسسه قرار نگرفته است.

(امور مربوط به چگونگی حمایت و توافق همکاری، پس از انتخاب اثر، در جلسه حضوری بررسی خواهد.)
(آثار ارسالی با کیفیت پایین ضبط و یا داشتن نقص اطلاعات مربوطه درخواستی، بررسی نخواهد شد.)