Dar Shabe Gisovane To

Parvaz Homay

Release date: September 2015

Available on iTunes

Tracks List:

  • Dar Shab Gisovan To
  • Shaban Ahesteh Migeryam
  • Ghame Kohneh
  • Divane Tari
  • Zabane Negah
  • Abe Talab Nakardeh
  • Bi Kas
  • Baz Havaei Shodei

Credits:

Singer: Parvaz Homay
Lyrics: Parvaz Homay, Sayeh, Fazel Nazari, Akhavan Sales
Composer: Parvaz Homay
Straw: Pasha Hanjani, Saeed Fahimi
Daf: Esfandiar Shahmir, Maral Khalili
Tar: Nima Delnavazi
Santour: Mahmoud Nozari
Kamancheh: Alireza Mehdizadeh, Moslem Alipour
Tombak: Sahab Torbati
Setar, Court Passionate, Bam Maker: Parvaz Homay
Oud: Hamid Sadeghpour
Consonant: Yalda Abbasi